Viitor Anterior(Futuro Imperfeito do Indicatívo)
eu voi fi adunateu terei somado
urmatorul