Prezent continuu(Presente progressivo)
el/ea adună acumlui/lei sta sommando
urmatorul