Viitor Anterior(Futur antérieur)
el/ea va fi adunatil/elle aura résumé
urmatorul