Prezent continuu(Présent continu)
ei/ele adună acumils/elles sont en train de résumer
urmatorul