Perfect Compus(Pretérito perfecta compuesta)
eu am adunatYo he sumado
urmatorul