Prezent continuu(Present Continuous)
el/ea adună acumhe/she is summing
urmatorul