Condicional Passado(Conditional perfect)
nós teríamos associadonoi am fi asociat
SEGUINTE