Congiuntivo passato(Perfekt Konjunktiv I)
che voi abbiate sommatoIhr habet addiert
SUCCESSIVO